Финансират проекти на кметствата в Беслен, Баничан и Господинци

Проекти на кметствата в Беслен, Баничан и Господинци ще получат финансиране от ПУДООС

11 са одобрените проекти на територията на Благоевградска област, които ще бъдат финансирани по кампания „Чиста околна среда 2022“ на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Министерство на околната среда и водите.

Сред проектите в рамките на Приложение 1 – Конкурс за общини и кметства, които ще получат финансиране са:

КМЕТСТВО БЕСЛЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО ЧОС2022-1389/ 02.03.2022 ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

КМЕТСТВО БАНИЧАН, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЧОС2022-1429/ 04.03.2022 ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ С ФОНТАН, С. БАНИЧАН, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

КМЕТСТВО ГОСПОДИНЦИ, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЧОС2022-1430/ 04.03.2022 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, С. ГОСПОДИНЦИ, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Одобрените проекти на общини и кметства ще получат финансиране до 15 000 лв.

В тазгодишната кампания са получени и разгледани общо 1740 проекта, от които на общини и кметства – 843 бр., на училища, центрове за личностно развитие и обединени детски комплекси – 433 бр. и на детски градини – 464 бр. След извършено класиране от Комисия, назначена със заповед на Министъра на околната среда и водите, за финансиране са одобрени 341 бр. проектни предложения, от които 135 проекта на общини и кметства, 103 проекта на училища и ЦПРЛ/ОДК и 103 проекта на детски градини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене