Медиците вече издават електронни направления за всички медико-диагностични дейности

Общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната помощ вече имат възможност да издават електронни направления за всички медико-диагностични дейности. Това съобщават от „Информационно обслужване“. Те заместват изцяло хартиените, които се използваха до този момент.

Експертите на „Информационно обслужване“ внедриха в Националната здравноинформационна система (НЗИС) всички над 900 кода за различните изследвания и модулът за издаване на електронни направления за медико-диагностични дейности работи с пълната си функционалност. Досега електронни направления се издаваха единствено за изследвания, свързани с COVID -19.

Новата функционалност на системата позволява на лабораториите да изпращат резултатите от
изследванията директно в НЗИС и са достъпни в електронното медицинско досие на пациента.
Данните от електронното медицинско досие се достъпват единствено с Квалифициран електронен
подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието.

„С интегрирането на всички кодове за медико-диагностични дейности в системата направихме
поредната успешна крачка в изграждането на електронното здравеопазване в България“, каза
изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов.

По думите му енаправленията спестяват много време и разходи на пациентите, лекарите и лабораториите и повишават значително качеството на медицинските услуги.

От пускането в експлоатация на модула за е-направление в началото на декември 2020 г. досега
са издадени общо над 380 хил. електронни документа. Общопрактикуващите лекари, които
работят със системата, са близо 3600, а най-много са издадените направления в София, Пловдив,
Бургас и Варна. Общо 302 хил. пациенти са получили своите направления по електронен път.

kmeta.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене