Стефан Шилев, ГЕРБ: Служебният кабинет на Янев е бездействал за стратегически за България документ

Изгубено е ценно време за изготвянето на актуален проект на Стратегията и планът за преход към кръгова икономика на България за периода 2021-2027 г.със задължителните мерки и дейности за насърчаване на повторното използване на водите. Това стана ясно след питане на народния представител от ГЕРБ от Пловдив доц. Стефан Шилев към вицепремиера по климатичните промени и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

Пловдивският депутат поиска информация за това къде отлежава проектът през последните шест месеца и защо няма движение по него.

Междуведомствената работна група, назначена през октомври миналата година от служебния премиер Стефан Янев, не се е събирала на заседание. Предвид този факт в МОСВ се извършва преглед и актуализация на изготвения проект на Стратегия. Документът ще бъде допълнен с актуални изисквания на европейското законодателство, стана ясно след министерския отговор в пленарна зала.

От парламентарната трибуна доц. Стефан Шилев подчерта, че Стратегията и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България е важен инструмент, които, ако се приложи правилно, ще приближи страната ни към развитите европейски страни, където икономическият растеж е свързан с опазване на околната среда, с оползотворяване на ресурсите, с йерархията на отпадъците, с мисълта за идните поколения. С Решение № 3/19.07.2021 г. на министър Асен Личев е решено да не се извършва Екологична оценка на проекта на този документ.

„За съжаление в проекта на Стратегия и план за действие не беше взет предвид един много важен сектор, а именно ресурсът води. В документа само на две места се споменават водите –  анализ на ефекта от повторното използване на води върху различните култури и изменение на Наредбата за качеството на водите за напояване на земеделските култури”, каза още Стефан Шилев.

Той припомни факта, че Европейският парламент прие Регламент 2020/741 за минималните изисквания за повторно използване на водите в земеделието. Той започва да се прилага от 26 юни 2023 г., а  преди това трябва да имаме не само основния документ, но и мерки за насърчаване на тези води, както и анализ на ефекта на тези води върху агро културите в нашите условия, заяви пловдивският депутат от ГЕРБ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене