Лимитът на леглата в Гоцеделчевската болница е почти изчерпан

Каква е към момента заетостта на леглата в МБАЛ „Иван Скендеров“ – Гоце Делчев, представена от управителя на болничното заведение д-р Петър Филибев?

От всичките 131 легла за активно лечение са заети 129, т.е. има само две свободни легла по здравна карта.

Пациентите с коронавирусна инфекция са 65.

В зависимост от динамично променящата се обстановка се променя и организацията на работата в болничното заведение.

Продължават дейността си Ковид лабораторията към болницата, както и Ковид зоната към Медицински център 1.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене