ОбС – Петрич гласуваха „за” идеята на кметския екип сградите на бившите казарми в планина Беласица, паркинги и паркът в НП „Самуилова крепост” да станат общински

Общинските съветници от Петрич дадоха картбланш на идеята на кметския екип паркингът и паркът в НП „Самуилова крепост“ в село Струмешница да станат общински. Предложението за стартиране на процедурата за безвъзмездно придобиване на правото на общинска собственост върху двата поземлени имота бе одобрено на вчерашната общинска сесия.

Същото предложение бе направено и по отношение на сградите на бившите гранични застави в планина Беласица и селата, които са държавна собственост – на ГД „Гранична полиция” в МВР.

„Това са рушащи се, неизползваеми сгради, които много добре ще се впишат в общинската концепция за развитие на туризма. В последните години Петрич се наложи като планинска дестинация, имаме европейски и национални първенства за планинско ориентиране, спускане с велосипеди и др. Придобиването на правото на общинска собственост върху паркинга и парка в НП „Самуилова крепост“ пък ще даде възможност за по-добро администриране на имотите и перспектива за бъдещо развитие”, заяви за „Струма“ кметът на община Петрич Димитър Бръчков.

Иначе в дневния ред на вчерашното 22-о редовно заседание на ОбС – Петрич бяха гласувани 40 предложения за разглеждане, като обсъждането мина гладко и без особени противоречия. Преди да се гласува актуализацията на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г., общинският съветник Димитър Капитанов направи питане относно ремонта на покрива на сграда в родното му село Коларово, която се ползва като социален дом. Кметът Бръчков разясни, че сградата може да бъде напълно санирана на база общ проект, който се подготвя между община Петрич и гръцката община Серес.

„Тази сграда някога е строена като административна, а сега се ползва като приют за изпаднали хора и евентуално след бъдещо външно финансиране може да бъде обновена. Преди това трябва да се изясни какъв ще бъде нейният статут и за какво ще се ползва. Аз предлагам  да се продаде“, заяви Димитър Капитанов.

Кметът  Бръчков реагира, че ако има такова предложение, редът е да се внесе за разглеждане в  съответната общинска комисия.

Общинският съветник Илиан Ушев раздвижи духовете с искането си за разяснение по предложението на кмета за одобряване на последваща оценка на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., като заяви, че е минало без обсъждане в комисиите.

Зам. кметът Минка Салагьорова обясни, че това е законово изискване и детайлно се спря на изискванията.

Общинският съветник отново взе думата и настоя в общинския план за развитие да има акцент върху младите хора, за да не ходят в чужбина, иначе какъв е смисълът от проекти за 65 млн. лв., ако те не се задържат в Петрич.

Председателката на комисията по образование и култура Светла Данаилова му отговори, че се чувства лично засегната, тъй като този въпрос е бил осъден в комисията, на която е член и Илиан Ушев, и го помоли да бъде премерен в изказванията си.

Спорът бе прекратен след намесата на председателя на ОбС Георги Тренчев, който напомни, че има правилник при провеждане на заседанията и следва да се спазва.

Добрият тон в залата обаче бе запазен и заседанието продължи в делова атмосфера, която за кратко бе нарушена от внезапното нахлуване в залата на скандалната Калинка Деведжиева. Жената влетя като фурия и съзирайки кмета, тресна на банката киселото мляко, което носеше, и на висок тон  му рече: „Кмете, хайде да работим”. Градоначалникът запази хладнокръвие и деликатно изведе жената навън, която видимо не беше на себе си.

След кратка пауза и леко развеселяване общинската сесия продължи с гласуване на следващите точки. Повечето от предложенията бяха за продажби на общински имоти в селата или за обявяване на поземлени имоти за частна общинска собственост с цел бъдеща имотни сделки. Зад всяко едно предложение за деактуване на поземлените имоти стои конкретно инвестиционно намерение, което е индикатор за икономическия живот в общината.в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене