Петричко става по-зелено с дарени от Гората.бг 10 001 дървета

Гората.бг ще дари 10 001 плодни и декоративни дървета на хората от Петрич и региона, като ги раздава директно на всеки желаещ. Видовете фисанки са най-различни – плодни като череши, сливи, дюли, ябълки, арония, както и явори, борове, дъбове, липи, смърч, акация и др.

„Така заедно ще се доближим до целта ни от 3 милиона дървета в България до 2025 г. (вече сме засадили 1.5 милиона) и ще направим Петрич и региона по-зелени, красиви и чисти. Ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни”, казват от Гората.бг

Повечето фиданки са 40-120 см, оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра. Те ще се раздадат тази събота, 4 декември, от 11,00 часа в Градския парк.

Всеки е нужно да извърши засаждането на фиданките законно и на подходящи за дървесния вид места, съобразявайки се с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите и всяко приложимо законодателство, в това число и общински наредби за градска среда. Неоходимо е да се положи максималната грижа за оцеляването на колкото се може повече дръвчета.

По никакъв начин не може да се продават предоставените дръвчета. Предоставените дръвчета не са предвидени за финансиране в одобрени проекти, подпомагани от фондове на Европейския съюз, както и по програми.

При възможност петричани да изпратят снимки от засаждането/развитието на дръвечета, като ги качат директно в: Гората.бг – група. В случай, че дръвчетата са за други хора се задължавате да ги информирате за волята на дарителя и ще носите отговорност за техните действия или бездействия като за свои.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене