Родителите имат 12 часа да решат дали учениците им да бъдат тествани

Министерството на образованието даде 12 часа на родителите да решат дали са съгласни учениците да бъдат тествани два пъти седмично, за да се върнат към присъствено обучение.

В платформите за комуникация с родителите има анкета с два конкретни въпроса

Кой клас е вашето дете?

Съгласни ли сте да се тестват децата ви два пъти в седмицата с щадящи тестове, за да посещават присъствено училище? 

Срокът, който е посочен за подаване на отговорите е до 21:00 часа на 26 октомври.

Вчера МЗ обяви, че открива процедура за закупуване на щадящи тестове. Ако родителите дадат съгласие, учениците от 1 до 4 клас може да се върнат в клас още следващата седмица.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене