Обществена трапезария ще храни социално слаби дупничани и тази година

main_bОбщина Дупница бе одобрена от Фонд „Социална закрила” за доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария”.

Дейностите ще продължат да се реализират на територията на града и през периода от 1 октомври до 31 декември тази година. Одобрените по проекта ще получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб.

До няколко дни ще стане ясно каква ще бъде бройката отпусната за Дупница, като през миналата година тя бе 99 човека.

Право да кандидатстват имат лица и семейства, получаващи месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, както и скитащи и бездомни деца и лица.

Подборът на лицата ще се извърши  от специално назначена за целта комисия, в която ще бъде включен и представител  на Дирекция „Социално подпомагане”-Дупница. Услугата ще се предоставя, както и досега от „Домашен социален патронаж”.

Дейностите ще се финансират от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Крайният рок за подаване на документите в Община Дупница е 25 септември.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене