Държавата дава безплатна апаратура за COVID зони, заявките – до 8 октомври

До 8 октомври COVID зоните могат да кандидатстват за безплатна апаратура на стойност до 50 хил. лева, осигурена от Министерството на здравеопазването. Документи, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

От МЗ припомнят, че диагностичната апаратура може да включва: подвижен рентгенов апарат, апарат за лабораторна диагностика, ехографски апарат, ЕКГ.  Лечебните заведения могат да комбинират пакети от посочената апаратура спрямо техните нужди.

Всеки център ще получи между 30 и 40 пулсоксиметра за предоставяне на пациентите, чието лечение се провежда амбулаторно. По този начин гражданите сами ще могат да следят кислородната си сатурация в домашни условия. Създаването на COVID зоните ще намали и натиска към лечебните заведения.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене