Още един шанс за кандидат-студенти – ЮЗУ обяви допълнителен прием

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 г.

Кандидат-студентите, желаещи да се обучават в университета, могат да кандидатстват за единични свободни места в специалностите: „Английски език: превод и комуникации“, „Английски език и етнология“, „Приложна лингвистика/ английски език и втори чужд език  (френски, немски, гръцки и руски)“, „Чужд език и бизнес администрация“, „Култура и културен туризъм“, „Културология и културен мениджмънт“, „Политология“, „Право“, „Екология и опазване на околната среда“, „География и регионална политика“, „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“, „Приложни електронни системи“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Спорт“, „Мода“, „Електронни технологии в музиката“, „Изпълнителско изкуство /поп и джаз/“, „Филмово и телевизионно операторство“, „Филмов и телевизионен монтаж“, „Филмова и телевизионна режисура“, „Актьорско майсторство“ и „Аудиовизуални изкуства и продуцентство в развлекателната индустрия“.

Единични свободни места има и в специалностите „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на обучението по химия и физика“, „Математика“, „Физика“, „Химия“ и „Медицинска химия“, в които студентите няма да заплащат такси за целия курс на обучение.

За незаетите до момента места се кандидатства: с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, или с резултати от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ или в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка), или с резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2021 г.

Желаещите да участват в допълнителния прием подават следните документи: Комплект документи за кандидатстване (по образец, купуват се от книжарницата на университета); Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. (Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи).

Документите се приемат в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А) всеки делничен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. Допълнителна информация кандидат-студентите могат да получат на следните телефони: 073588546 и 0886/700 885.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене