По преценка на председателския съвет на ОбС – Благоевград! Исканията на шефа на „Паркинги и гаражи” В. Атанасов за вдигане цените в „синя зона“ и на съветника К. Илиев за таксуване и в междублоковите пространства в ЦГЧ отрязани от сесията в петък

Извън дневния ред на предстоящата в петък редовна сесия на местния парламент на Благоевград остават предложението за вдигане с над 50% на цените за паркиране в „синя зона“ в Благоевград на управителя на общинската фирма „Паркинги и гаражи“ Васил Атанасов, внесено в ОбС от кмета Илко Стоянов, и искането на съветника от ГЕРБ Кирил Илиев паркирането в междублоковите пространства в зоната за платено паркиране също да се таксува.

И двете искания са дискутирани на заседанията на постоянните комисии, но въпреки това няма да влязат в пленарна зала. Решението е взето в петък на заседание на председателския съвет на ОбС.

„Преценихме, че не е редно такива важни за гражданите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги да се правят „на парче“ и че те трябва да се подложат предварително на по-широко обсъждане. Самата наредба има нужда изцяло от преразглеждане и може би по-удачно ще е да се изработи и приеме нова, вместо да се ремонтира старата, но и това ще се обсъди първо в комисиите“, коментира причината за взетото решение председателят на ОбС Радослав Тасков.

„Събраха се няколко предложения, касаещи „синя зона” и промени на такси, затова счетохме за по-добре да ги обобщим и обединим, вместо поотделно да правим частични промени“, допълни и съветникът Красимир Роячки.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене