От Гоце Делчев до Севиля, отново проект Еразъм за ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ гр. Гоце Делчев

Училището, което сбъдва мечти!
Ученици от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ гр. Гоце Делчев, заминаха за Севиля по проект Еразъм.
Може да бъде изображение с 6 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 3 души
Може да бъде изображение с 2 души, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с небе

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене