Оцеля спасен в Крибул орел – змияр!

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян и служители на община Сатовча спасиха птица от вида Орел змияр. 

Спасителната акция е след получен сигнал за намерена птица в село Крибул, община Сатовча, експертите извършили първоначален оглед. При проверката е установено, че птицата е със счупено крило. Изпратена е в Спасителен център за диви животни в Стара Загора и към днешна дата вече че чуства доста добре.

Орелът змияр е дневна граблива птица от Разред Соколоподобни , включен в Червената книга на България и Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене