Кметът на Благоевград назначи трима кметски наместници

Няколко благоевградски села вече имат нови кметски наместници. Те са назначени със заповеди на кмета на община Благоевград Илко Стоянов. За селата Бучино и Лисия вече ще отговаря бившият кмет на село Рилци – Живко Чукарски, а за село Мощанец – бившият управник на село Покровник – Методи Цонев. Управлението на село Хърсово поема Иван Николов, бивш кмет на същото населено място. Той ще се грижи и за поддръжката на езерото в парк „Бачиново”. И тримата кметски наместници са с голям управленски опит.
Кметски наместник на село Зелен дол остава досегашният управник Александър Мановски.
Името на Ангел Младенов, бивш кметски наместник на Зелен дол, не е обсъждано за връщането му на този пост, а да бъде координатор, който да отговаря за връзката с кметовете и кметските наместници и за тяхната работа.
Само след два месеца ще има събрания във всички села, които се управляват от кметски наместници. Местните хора, които имат право на глас, ще могат сами да изберат своя управник.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене