Проект учи неправителствени организации на визуална комуникация и идентичност

НПО „Международни инициативи за сътрудничество”- Разлог представи резултатите до момента по проект „Визуална комуникация и идентичност”. Това стана днес на пресконференция в Народно читалище „Никола Вапцаров” в Благоевград. Целта е да се подобри капацитетът и устойчивостта на гражданския сектор, в това число и на гражданските организации. Постигнатият резултат е създадена мрежа от дигитално ограмотени служители, способни да създадат атрактивни продукти, които популяризират дейността на НПО сектора. Изпълнението на проекта ще допринесе до голяма степен за презентацията на неправителствените организации у нас. Дейностите са планирани така, че всяка стъпка се изпълнява в различен град в България. Това дава възможност да се достигне до най-крайните кътчета на страната и да се включат организации, които изпитват географски и исторически проблеми. Проектът е насочен към изграждане на визуална култура и комуникация. Продуктите и резултатите ще бъдат споделяни в онлайн пространството и ще са достъпни за всички потребители на интернет.

Проведена е мащабна информационна кампания на територията на шестте целеви региона на България: Северозапад, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Целта е да се информират повече активни организации на гражданското общество в цялата страна, така че те да се запознаят с целите на проекта.

Извършени са обучения за създаване на съдържание: фото, кратко видео/ филм, timelap, анимация, текст (писане на текст за изображението: цел, драма, целева група = разказване на история); както и да ефективен дизайн – ролята на дизайна; визуална комуникация – основна информация, преместване и фиксирани картини – ефективност, начина на работа, анализ на примери, етични въпроси, медийна грамотност, отговори във визуалната комуникация, техники за презентиране с визуални материали (prezi, метод Печа Куча). Важно е и обучението по дигитален маркетинг за НПО: онлайн пространството като комуникационен канал; стратегии за изграждане на персонален бранд; видео маркетинг. Организирани са и еднодневни пътуващи семинари, за да се представят целите на проекта.

„Основният проблем, който този проект ще реши, е липсата на информация сред гражданското общество за добрите практики и постигнатите резултати от неправителствените организации. Това е следствие на липсата на дигитална култура сред гражданския сектор. Най-използваното средство за разпространяване на информация са флаери и постове във фейсбук. Но в ерата на технологиите този начин на поднасяне на информация е безинтересен и не стига до съответните ползватели. Гражданският сектор у нас постига огромни резултати в редица сфери и е жалко колко малко хора имат информация за тях. Но не защото такава липсва, а защото е поднесена по старомоден и отживял начин, който не отговаря на нуждите на новото дигитално поколение, което е свързано със своите смартфони, преносими компютри и таблети”, каза на пресконференцията Костадинка Тодорова, ръководител на проекта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене