Открит урок на тема „ТИ, БЪЛГАРИНО, ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК…“ в края на учебната година в СУ „Никола Вапцаров“ Хаджидимово

В СУ „Никола Вапцаров“ старши учител по български език и литература Заприна Глушкова представи своя традиционен интердисциплинарен урок история – литература на тема „ТИ, БЪЛГАРИНО, ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК…“. Гости на урока бяха директорът на училището г-жа Вангелия Петрелийска , експерти от МО по „Хуманитарни науки“, педагогическия съветник на школото и други, проявили интерес към практиката на старши учител Глушкова.

Урокът се опираше главно върху творчеството на Иван Вазов и бе проведен като финал за учебната година в 6-ти клас.

Той е част от планираните иновации в часовете за разширена подготовка по български език и литература. Целта му е учениците да осмислят връзката на историята в литературата и как литературата тълкува историята.

Използван бе състезателният модел на паралелното мислене и методът „Мисловна карта“, като начин учениците да се съсредоточат върху определен тип мислене едновременно, а след това да разменят и обобщят своите идеи.

Основната възпитателна тема бе учениците да затвърдят представата си за мястото на Вазов в националната ни литература и заедно с това да се затвърди у тях чувство на патриотизъм, гордост от величието на българите, участници в Априлското въстание.

През всичките 50 мин. на урока старши учител Заприна Глушкова поддържаше идеята на урока – учениците да не забравят, а да знаят и помнят историята на народа си, да обичат миналото си и да се гордеят с него. Методите, използвани в урока са литературна декламация върху откъси от „Епопея на забравените“ (въпреки че са по-малки), презентация, наблюдение и  интерактивни ситуационни методи, по-конкретно игровия метод.

Тъй като урокът бе интердисциплинарен, той не следваше класическия модел за ход на урока. Като предварителна подготовка Глушкова бе поставила задача на учениците си да намерят материали от произведения на Иван Вазов, посветени на Априлското въстание. Така учениците бяха предизвикани да издирват фотоси на известни личности, участници в Априлското въстание или писали за зверствата от потушаването му. Предварително бе подготвен картон, изобразяващ знамето, ушито от Райна Княгиня.

Още в началото на урока присъстващите бяха посрещнати с творби на учениците, окачени на помощната дъска. През цялата година те получаваха задачи да представят чрез въображението си – чрез рисуване, определена картина от литературата.

В първата част на урока докато учениците рецитират, на мултимедия вървят снимки на революционери и снимки, свързани с темата.

Първият интересен за гостите момент от урока бе появата на картона, жълтите листчета, лепилото и ножицата.

Разделени предварително на екипи учениците изрязаха буквите от жълтите листа и изписаха с тях „Свобода или смърт“, после ги залепиха на зеления картон, за да се получи знамето.

През цялото време те работиха на фона на песента „Кой уши байрака, кой му тури знака?“ След залепване на буквите върху знамето, те го представиха пред присъстващите на урока в класната стая.

Втората част на урока изцяло бе в духа на игровия метод. Пробуден бе състезателният дух у учениците. Чрез системата LearningApps старши учител Заприна Глушкова направи проверка на знанията на учениците от 6. клас пред своите колеги. Интерактивният мултимедиен модул бе на тема „Българинът във възрожденския свят и след това …“, който обхващаше поезията и прозата, изучени в 5 и 6. клас.

Черешката на тортата отново бе играта чрез програмата Kahoot, чрез която учениците направиха годишния си преговор по литература в 6-ти клас. Тук те показаха остроумие, бързина и знания, но като във всяка игра и тук има първенци, а това са:

Така ,на ПЪРВО място със 87% верни отговори бе Стефания Воденичарова

ВТОРОТО място си поделиха с равен % верни отговори – 73 %, шестокласниците Велислава Геранова и Атанас Атанасов

А ТРЕТОТО място си поделиха с 67 % верни отговори Дани Терзиева и Анелия Мандажиева

Накрая урокът завърши с традиционния облак, който често присъства в практиката на Глушкова. Чрез него те трябваше да опишат България с една дума. Целта на облака бе да се провокира мисленето на ученика.

Този открит урок по родолюбие в края на учебната година е традиция в практиката на старши учителя, чрез него тя ни представя паралелното мислене на учениците, чрез което те развиват различни мисловни умения, а именно да са историци и литератори едновременно, да анализират и съпоставят готова информация, да обобщават и презентират, да открият връзката между литература и история в текстовете на Вазов. В края на часа учителката раздаде на учениците, които са вече почти седмокласници, списък със задължителна литература за прочит през лятото.

Глушкова сподели, че учениците, с които е реализиран урокът, са шестокласници. „Преодоляването на пропуските в социокултурните, езиковите и комуникативните им компетентности изискват използване на разнообразни форми и методи на обучение и затова аз се опитах да направя точно това. Така замислен и осъществен, урокът отговаря на възможностите на шестокласниците, създава една различна учебна и емоционална среда, спомага за преодоляване на дефицити от знания и умения на учениците, мотивира ги. Този тип уроци често присъства в моята практика, защото прилагайки го за първи път, усетих, че това е начинът да ги провокирам да учат не защото ще ги изпитам, а защото просто трябва да го знаят.“ – каза още тя.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене