Кандидатът за кмет на Благоевград Стефан Делиов на четири очи с Методи Байрактарски!!!

Уважаеми съграждани,
Благоевград е прекрасен град, който заслужава да бъде уважаван, обичан и сочен за
пример!
Моето желание и посоката, в която аз и екипът ми ще работим, е да превърнем отново
Благоевград в един модерен, европейски град:
➡️ удобен и сигурен – за да отглеждаме и възпитаваме децата си;
➡️ стабилен икономически – за да развиват и реализират предприемачите идеите си;
➡️ зелен и чист – за да бъде комфортен за жителите си и туристите;
➡️ уважаван и ценен образователен център – за да формираме достойни граждани, носители
на знания и умения.
Аз и моят екип сме готови да поемем отговорността и знаем как да постигнем целите.
Ние можем и заедно ще го направим!
Ето как точно предвиждаме да го изпълним:
➡️ Като залагаме на открития диалог, честното отношение към хората, чрез прозрачност на
общинската политика с помощта и сътрудничеството на гражданското общество и на всички средства за масово осведомяване. Проблемите и въпросите ще бъдат
своевременно обсъждани, анализирани от експерти и ще им се търси решение, без
отлагане във времето.
➡️ Като провеждаме реални обществени допитвания по всички важни за общината въпроси – под формата общи събрания по квартали, градове и села, чрез анкети.
➡️ Като спазваме ясни правила и предвидимост във вземането на решения, така че хората
да знаят какво да очакват от местната власт и местното управление.
➡️ Като работим активно с Обществен съвет към Община Благоевград, който ще бъде
консултативен орган към кмета на общината, който да изразява и защитава волята на
гражданското общество и представителите на местния бизнес. Структура, която
ангажира граждани с изявени обществени позиции и компетенции в различни области
по проблемите, свързани с развитието и бъдещето на нашия град, която да служи като
постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на
гражданското общество.
МИСИЯ:
Обединение на усилията на местната власт и бизнеса, на образователния сектор,
на всички граждани на Благоевград за реализиране на пълния потенциал на града –
чрез инвестиции, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока
производителност и доходи, чрез изграждане на модерна градска среда, развитие на
туризма, опазване на природните дадености и на богатото културно-историческо
наследство на града и региона.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
✅ Привличане на външни инвестиции, подпомагане на местния бизнес и откриване
на нови работни места за населението.
✅ Стимулиране на демографското развитие на Благоевград със създаване на
значително по-добри условия за живот, за отглеждането на деца, за
предприемчивостта, бизнеса, предвидимост на личностното и кариерно развитие.
✅ Ефективно използване на средствата от европейските фондове с цел видими
резултати и устойчивост на инвестициите.
✅ Благоевград – сигурен, спокоен, икономически стабилен, търговски, културен,
образователен и туристически център.
✅ Грижа и опазване на природата и биоразнообразието – Зелен Благоевград
Принципи:
✅ Гражданското участие в местното самоуправление и в процеса на вземане на
решения. Диалог и партньорство с гражданите и местния бизнес.
✅ Финансова стабилност и бюджетна дисциплина.
✅ Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с
публични ресурси. Контрол на инвестициите и тяхната ефективност с фокус върху
постигане на конкретни устойчиви резултати за икономическия климат в
Благоевград.
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене