ОБС – Гърмен тази седмица разрешава на Ахмед Башев да прави парна инсталация и продава два общински имота в село Огняново!

На предстоящата сесия на общински съвет – Гърмен, която ще се проведе на 28 май 2021 г., съветниците ще разгледат заявление от директора на ОУ „Пейо Яворов“ – Ахмед Башев, с което той иска разрешение за проектиране и изграждане на парна инсталация и котелно помещение към училището в село Огняново.
Предвидено е проектирането и изграждането на инсталацията да се извърши със средства от бюджета на ОУ „Пейо Яворов“ /Огняново/.

Проектът за дневен ред на заседанието на общински съвет – Гърмен, насрочено за 28 май 2021 г., включва и две точки, касаещи продажба на имоти, намиращи се на територията на с. Огняново. Едната точка разглежда прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, а в другата точка се предлага за продажба имот частна общинска собсвеност. Надявамe се, кметство с. Огняново да използва по предназначение профила си във фейсбук и да предостави, предварително, цялата налична информация за въпросните имоти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене