Белица обучава хора за изпълнение на културни проекти и събития

Онлайн обучение започна вчера в залата на Общински съвет-Белица. То ще продължи до утре и е част от Проект „Културен мост през вековете“. По същото време върви такъв процес и в македонския град Щип.

Конкретната цел е увеличаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство, финансиран по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

Целта на тридневния обучителен семинар по Мениджмънт на културни събития е за управление на културни събития е да се обучат специалисти, способни да се справят с всички фази на замисляне, проектиране, реализация и управление на културните събития .Как да се увеличи приносът на културните събития за развитието на културния туризъм, това също е една от важните задачи.

В обучението участват представители на Общинска администрация-Белица, заинтересовани страни в туристическия бранш, представители на културните институции в общината – читалищата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене