Цех за преработка на месо, ще се строи в Слащен

Инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за месореработка“   е постъпило в  общинската администрация на община Сатовча , научи Топ Преса.

Предложението за крупната инвестиция е на „ХелялкоФУУДС“ ООД –София като се предполага че собственика на  дружеството  е от  региона на община Сатовча. Дружеството е регистрирано  в община Столична , район Слатина кв. „Христо Смирненски „бл. 2А,вх.Б ет. 7 ап. 40 .Според постъпилото предложение инвеститорите имат намерение  да построят базата си по проекта „Цех за месопреработка„в УИ 1-1237, кв. 35 по плана на сатовчанското село Слащен.

Във връзка с инвестиционното намерение на „ Хелялко ФУУДС“ООД  община Сатовча , на основание чл.99,ал 6  от ЗООС съобщава на заинтересованите лица , че могат да подават писмени възражения, искания и предложения в 14 дневен срок  от обявяването на информацията  на таблото на общинската администрация  и официалната интернет страница на общината и на адрес – с. Сатовча ,ул. Тодор Шопов №37 ,общинска администрация Сатовча обл. Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене