Десетки се включиха в почистването на коритото на р. Места край Белица

Десетки хора се включиха в почистването на река Места, в Белица. Реката и коритото и бяха заприличали на истинско сметище.

При топенето на снеговете, натрупаните боклуци по брега на реката са се показали и се оказва, че в реката са се изхвърляли всякакви боклуци -строителни отпадъци, документи на фирми, отпадъци от в производства.

В реката, която минава покрай Белица се бяха събрали купища боклуци. Доброволци с маски, с ръкавици се втурнаха ентусиазирано и успяха да почистят коритото и, тъй като затлачено се създава реална опасност от наводнения във времето на активно топене на снега.

Може да бъде изображение с body of water, природа и дърво

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене