Доверието не е даденост! Гласувайте за Георги Динев с 28 в бюлетината и преференция 103!

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/215116760393719

Като народен представител винаги съм работил заедно с местната власт, защото знам, че това е изходна точка за развитието на регионите. Дневният ред, определен от кметовете и гражданите, е основна етап от пълноценната работа в тази посока. Подкрепих стратегически проекти на община Петрич – част от тях вече успешно реализирани, други в готовност да започнат – всички с дългосрочна визия за развитието на общината. Ще продължа в тази посока…

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/464454544599874

Благодаря за дадената подкрепа! Ще остана близо до Вас, жители на община Петрич, ще изслушвам внимателно Вашите предложения, ще търсим заедно възможностите! Уверен съм, че така ще даваме вярната посока..

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/776551476603305

Имаме дългосрочни решения – изграждане на кръгово кръстовище до тържището край с. Кърналово е едно от тях. Така ще сведем до минимум предпоставките за инциденти. Работи се по проекта за новото кръстовище и то ще бъде факт, защото са направени всички съгласувания! Подкрепата трябва да бъде оправдана!

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/263972755223112

За приоритетите на община Петрич – през погледа и тревогите на всеки жител! Умеем да носим отговорност, защото знаем как да решаваме проблемите и показваме видими резултати… Благодаря за подкрепата!

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/717869635564747

Да имат условия да спортуват децата и младежите, да имат подкрепата техните треньори – това ще продължи да бъде целта на екипната ни работа. Поддържани спортни терени и зали, за да продължи респектът към България в редица дисциплини…

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/1187004585103177

Обещахме и изпълнихме – образованието да бъде управленски приоритет. По-добра материална база за деца и ученици, както и достойни възнаграждения за техните учители! Продължаваме да надграждаме с уважение…Благодаря за доверието и подкрепата!

https://www.facebook.com/georgi.dinev.deputat/videos/2890265984592224

Благодаря за изразената подкрепа! Доверието не е даденост и аз ще продължа да работя целенасочено за отговорите и решенията, за бъдещето на децата ни!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене