29 милиона лева е бюджетът на община Банско за 2021 година

На редовното си заседание днес, общинските съветници приеха бюджета на община Банско за 2021 година.

Според направените разчети, общинската политика и дейностите в общината ще се осъществят във финансова рамка от 29 047 047 лв. В приходната част постъпленията за делегирани от държавата дейности са в размер на 12 231 939 лв., а от местни дейности възлизат на 16 815 108 лв. Инвестиционната програма за 2021 година е в размер на 8 281 686 лв., като капиталовите разходи в гр. Банско за 2021 г. ще бъдат в размер на 6 890 769 лв., а в гр. Добринище – 1 109 824 лв.
В изказването си пред общинските съветници, кметът Иван Кадев подчерта, че трудностите, с които се сблъска общината през изминалата година, както и заварената празна хазна, поставят под изпитание и изпълнението на бюджета за 2021 година.
Въпреки че собствените приходи през 2020 година бяха намалени спрямо предходната, не се предвижда драстично по – нататъшно намаление и са заложени в размер на 10 милиона лева. Държавните субсидии за 2021 година са увеличени с близо 2 милиона лева – предимно за образование и социални дейности, което обезпечава тяхната нормална работа, а чрез осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет ще се осигурят грижи за всички хора в затруднено положение. В бюджет 2021 са предвидени средства за реализиране на културната програма, за да се развива имиджа на Банско като фестивална дестинация. Осигурени са средства и за спортните клубове, в които са включени децата от общината.
„Днешният ден не е като познатото от вчера. Навиците от последните десетилетия вече са променени под диктата на непреодолими външни фактори. Предлагам ви да посрещнем предизвикателствата с типичния за банския дух твърд характер – спокойно, но с отговорност, търпеливо, но с надежда, и въпреки наложения ни краен реализъм на финансовата рамка, да не допуснем тежестта, през която преминаваме, да опорочи човешките ни качества и достойнството ни на българи”, апелира кметът Иван Кадев преди гласуване на бюджета.
Общинските съветници приеха и Годишната програма за 2021 г. за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско. В списъка на обектите от първостепенно значение са посочени: приют за безстопанствени кучета, корекцията на река Глазне, довеждащ водопровод от м.Караманица до гр.Банско и др.
С единодушие беше прието и предложението Община Банско и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да сключат рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество. Както уточни кметът Иван Кадев, това е крачка в посока на създаването на научно-практически център в Банско, където студенти от различни висши училища и университети в България да провеждат практическите си занимания.
На сесията бе обсъдена структурата на общинската администрация за 2021 г. Съветниците одобриха намаляването на числения и́ състав с 4 щатни броя.
Дадено бе единодушно съгласие и по предложението Община Банско да кандидатства с проект „Патронажна грижа+” за осигуряване на здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене