Пелетите на „Съни Тера 2007“ АД – отопление с мисъл за бъдещето!

Пелетите се произвеждат на основата на дървени стърготини, остатъци от обработка на дърво, подходящо изсушени и пресовани под високо налягане така, че да се получат малки гранули с различен размер и цилиндрична форма. Благодарение на свързващата възможност на лигнина, естествено вещество, намиращо се в дървото, не е необходимо прибавянето на какъвто и да е вид добавка, за да се получи естествено гориво, екологично и с висока производителност. Дървесните пелети са сравнително нов горивен продукт на пазара на биогорива. По своята същност те са част от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), тъй като се произвеждат от дървесна биомаса. Съгласно Протокола от Киото, пелетите се считат изцяло за екологично чисто гориво. Емисиите въглерод от изгарянето на дървесните гранули не изменя съдържанието на СO2 в атмосферата.  При изгаряне пелетите отделят точно толкова СO2, колкото се получава при гниенето на дървесината. Това повишава екологичната им стойност. Пелетите са високо калорични (5 kWh/kg) , чисти, незамърсяващи околната среда и неутрални по отношение на СО2. Изгарят изцяло с минимални остатъчни пепели ( под 0,5%), които могат да бъдат използвани като ценен материал за торене на градината. Предвид налягането в производствената фаза, енергийната плътност на пелета е приблизително двойна на онази на дървото. Пелетите захранват автоматизирани горивни системи с водна и въдушна риза за отопление на едно или повече помещения, както и котли за централно отопление с голяма мощност. Процесът на горене, запалване и изгасване е напълно автоматизиран.  Иглолистните пелети обикновено имат по-висока топлинна мощност и отделят по-малко пепел.

За нас

„Ликовци“ ООД е наследникът на „Съни Тера 2007“ АД и собственик на търговската марка „Съни Тера 2007“, както и на едноименната фабрика за производство на дървесни пелети в Югозападна България.  Фабрика „Съни Тера 2007“ стартира производствената си дейност през 2012 г. със закупуването и монтирането на италианска технологична линия за производство на пелети с капацитет 2 т/ч. Процесът на производство на дървесните пелети с марка „Съни Тера 2007“ се осъществява под непрекъснатия контрол на висококвалифицирани специалисти, преминали курс на обучение в Италия. Пелетите, които предлагаме на пазара са произведени от 100% местна иглолистна дървесина (бял бор), която се отличава с изключителните си качества като здравина и висока калоричност. Това допринася за по-високата енергийна ефективност на нашия продукт, а това, което ни отличава от останалите производители е сушенето на дървесината с чист въздух, което води до значително по-ниското съдържание на остатъчна пепел при изгарянето на пелетите с марка  „Съни Тера 2007“. Фабрика „Съни Тера 2007“ се намира на стратегическо място – в близост до две граници – с Гърция и Северна Македония, на главен път Е-79 (София-Кулата), в района на гр. Симитли, обл. Благоевград. Производственият ни капацитет е над 10 000 тона годишно.

2741, с. Черниче кв. Орловец общ. Симитли обл. Благоевград

тел./факс:  +359 748 710 81 моб.: +359 895 531 897

e-mail:  sunnytera.2007@gmail.com

GPS координати: 41°52’15” N 23°07’27” E

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене