Народният представител Александър Мацурев: С 600 млн. лв. мярката 60/40 за запазване на заетостта ще продължи до септември 2021 г.

✈️ С 40 млн. лв. до края на март 2021г. продължава и мярката 80/20 за секторите „Туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт“.
☑️ До 31 март 2021г. работниците от затворените бизнеси ще могат да получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход.
📍 Продължава мярката „Заетост за теб“, с която работодателите разкриват нови работни места, наемат безработни и получават средства да им изплащам МРЗ.
👍 Ще бъдат осигурени обучения за неактивни на пазара на труда и мерки за субсидирана заетост.
👨‍👩‍👦 Ще действа и програмата за осигуряване на детегледачи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене