Приключи проект „Силни и активни /СИЛА/“, с участието на екипа от Дневен център „Света Неделя“

Успешно приключи проектът на Сдружение „ШАНС”, гр. Разлог „СИЛНИ И АКТИВНИ /СИЛА/” провел се през летните месеци в гр. Сандански. Създаване на група за взаимопомощ на територията на Разлог, Сандански и Петрич. Изпълнението и реализацията на проекта се осъществи на територията на трите общини – Разлог, Сандански и Петрич. А домакин за града бе част от екипа на Дневен Център „Света  Неделя“.

Водеща организация  на проекта е Сдружение „ШАНС” гр. Разлог.

Партньори Сдружение „БАЛИЗ” гр. Петрич и Сдружение „Алтернатива” гр. Сандански.

Проектът е на стойност 9000 лева и е финансиран от БАЛИЗ.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на живот на семейства с деца с интелектуални затруднения от Общините Разлог, Сандански и Петрич.

Дейностите оказаха психологическа подкрепа на семействата, подпомогнаха родителите да се справят по-успешно с трудностите, които срещат при отглеждането и възпитанието на децата си, повишиха възможностите на родителите да търсят и намират опора в създалата се социална мрежа за подкрепа и разбиране. Това мотивира особено родителите от Сандански (които нямат формална общност) да се организират в устойчива група, която да се бори и отстоява правата си.

В изпълнение на целите и в рамките на проекта, 15 родители на деца и младежи с интелектуални затруднения:

– създадоха нови контакти помежду си;

– получиха професионално консултиране и оценка на потребностите си;

– бяха подкрепени психологически;

– подобриха уменията си за родителстване;

– усвоиха нови способи за справяне с различни ситуации.

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени чрез сайтовете на сдруженията, сайта на БАЛИЗ, както и тези на общините, на чиято територия бе реализиран проекта.

Ще бъде разпространена брошура, чрез клоновата мрежа на БАЛИЗ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене