ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА! ЮЗУ отлага конкурсите за прием на докторанти, семестриалните изпити се провеждат в електронни платформи

Конкурсните изпити за прием на докторанти в Югозападен университет „Н. Рилски“ се отлагат за след Нова година. Това се налага заради пандемичната обстановка и предприетите противоепидемични мерки за ограничаването на Covid-19, съобщиха от вуза.

За настоящата академична 2020/2021 г. ЮЗУ обяви прием на общо 108 докторати по държавна поръчка. От тях 85-има са за редовна форма на обучение и 23-ма в задочна. Най-много бройки – 5, са отпуснати за докторанти по „Педагогическа и възрастова психология”, 4 по „Кинознание, киноизкуство и телевизия” и също 5 в професионално направление „Социология, антропология и науки за земята”. В областта на социалните, стопанските и правни науки места са общо 33, в педагогическите науки – 25, в хуманитарните науки – 14, в природни науки, математика, информатика – 4, в технически науки – 6, здравеопазване и спорт – 3…

Със заповед на ректора на ЮЗУ проф. д-р Борислав Юруков конкурсните изпити се отлагат за месец януари, като кандидатите трябва да бъдат уведомени своевременно за новия график на провеждане на конкурсите.

Както е известно, в момента студентите учат онлайн, основно чрез платформата „Блекборд“. С цел ограничаване на опасността от разпространение на Covid-19 обявените семестриални изпити до 23.12.2020 са чрез електронни платформи по определените от факултетите графици.

Също така според заповедта на ректора заседанията на колективните органи за управление се провеждат в електронна среда, като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. Във връзка с това представители на академичната общност коментираха, че това основно се отнася за заседанията на катедрени и факултетни съвети. С оглед на обстановката се очаква общото събрание на университета, което обикновено се провежда в аулата в последните дни преди Коледа, също да бъде отложено.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене