Фирмата на благоевградския строителен предприемач Георги Ганджов ще строи подлеза към „Грамада“ в Благоевград

Фирмата на благоевградския строителен предприемач Георги Ганджов е избрана без нарушения на обществената поръчка да построи подлеза към кв. „Грамада“ – това постанови Комисията за защита на конкуренция в решение, взето на 19 ноември и публикувано вчера на електронната й страница.

Производството в КЗК бе образувано на 16 октомври по жалба на отстранения от процедурата за усвояване на 2 496 774,85 лв. без ДДС участник ДЗЗД „Благоустройствени строежи – Трейс Груп“. Представителят на обединението – банскалията Костадин Обецанов, атакува решението на благоевградския кмет Румен Томов от 11.09.2020 г., с което за изпълнител на апетитната поръчка бе обявено Дружество „Грамада 2020“, включващо фирмата на Ганджов „Универсал Строй Консулт“ ООД и пловдивското „Европейски пътища“ АД.

В жалбата си Обецанов бе акцентирал на 2 основни пункта – че е отстранено неправомерно заради подаден общ гаранционен срок на подлеза, както и че за изпълнител в кметската заповед е вписано Дружество „Грамада 2020“, а в регистъра на обществените поръчки такъв участник в процедурата липсва – там са посочени „Благоустройствени строежи – Трейс Груп“, „Универсал Строй Консулт“ ООД и третият участник в процедурата „Грома Холд“ ЕООД.

КЗК обаче не прие и двата довода на Обецанов. Комисията прецени, че след като в документацията община Благоевград е изискала участниците да посочат гаранционни срокове не за обекта-съоръжение като цяло, а по отделните части на проекта, Обецанов неправилно е дал обща гаранция на подлеза от 24 г., което дори е 2 пъти повече от поисканата максимална гаранция.

Относно възраженията, че неправилно за изпълнител на обществената поръчка е избрано Дружество „Грамада 2020“, община Благоевград е пояснила, че системата за електронните обществени поръчки приема само регистрирани в нея потребители, а когато като в случая участват обединения, които нямат самостоятелна регистрация, офертата се подава от един от участниците в обединението.

КЗК пък е допълнила, че „Благоустройствени строежи – Трейс Груп“ ДЗЗД няма правен интерес да иска отстраняването на Дружество „Грамада 2020“ от процедурата. Дори победителят да бъде отстранен, община Благоевградби могла да сключи договор с класирания на второ място участник „Грома Холд“ ЕООД, още повече че разликата между първия и втория в комплексното класиране бе изключително малка – „Грамада 2020“ е с комплексна оценка 99.98 точки, а „Грома Холд“ ЕООД – с 97.92 точки, обосновали са се от комисията.

Към решението на КЗК няма присъдени искове. Оказва се, че община Благоевград претендирала разноски, но пропуснала да представи доказателства за участието на адвокат или юрисконсулт по преписката, поради което искането на общината е преценено като неоснователно недоказано.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Ако „Благоустройствени строежи – Трейс груп“ ДЗЗД /включващо фирмата на Обецанов „Благоустройствени строежи“ ЕООД и столичното „Трейс Груп Холд“ АД/ реши да се възползва от дадената му възможност да обжалва, това ще забави още повече старта на строителството на подлеза, който грамаждани чакат от половин век. В единия случай – при отказ от обжалване процедурата трябва да бъде стопирана до началото на декември, в другия – до произнасяне на ВАС. Трябва да се има и предвид, че самото строителство ще продължи 360 календарни дни, така че в най-оптимистичния вариант жителите на благоевградския квартал ще могат да се радват на новата придобива не по-рано от 2022 г.

Припомняме, че строежът на подлеза е с безвъзмездно финансиране по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Това е втората обществена поръчка за стратегическия обект. По времето на Ат. Камбитов първата бе спечелена от Обецанов с обединението „Грамада строй“, зад което стояха неговата фирма „Благоустройствени строежи“ ЕООД и столично ООД. Камбитов дори направи официална първа копка. През февруари обаче новият кмет Томов скъса договора за строителството на съоръжението с обединението с мотив неправилно категоризиране на подлеза като строеж трета категория вместо първа и обяви нова обществена поръчка. И тогава Обецанов атакува действията на Томов в КЗК, дори претендираше общината да му плати 199 000 лв. причинени щети, но загуби делото.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене