Две улици в Гоце Делчев поради ремонт с нарушено водоподаване от 02.11.2020 г. (понеделник) до 10.11.2019 г. (вторник)

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на

гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица „Бяло море” – продължение в гр. Гоце Делчев, за периода от 02.11.2020 г. (понеделник) до 10.11.2019 г. (вторник), в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене