Ангел Живков – директор на ПГ по МСС – Гоце Делчев, будител на 2020 година

Номинацията е направена от ВМРО – Гоце Делчев

В навечерието на 1-ви ноември ВМРО – Гоце Делчев, обяви Ангел Живков – директор на ПГ по МСС „Пейо Кр.
Яворов“, за будител на 2020 година!

Гоцеделчевци са свидетели как под ръководството на своя настоящ директор това учебно заведение се преобрази
и от западащо училище се превърна в желана професионална гимназия, предлагаща перспективни специалности и
модерна база за подготовка на възпитаниците си.

Топ Преса честити наградата на Ангел Живков и желае на него и на целия колектив здраве и нови постижения
по вече трасирания път!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене