Избрана е фирмата, която ще изгради нов Център за рехабилитация и интеграция в гр. Петрич

Финансирането на този проект в размер на 1 млн. лв. идва от държавата след искане на кмета Димитър Бръчков, изпълнител ще бъде „Обединение „СП 2020“. В мотивите за изграждането на обект „Център за рехабилитация и интеграция – Петрич“ се посочва, че това е проект от първостепенно социално значение за община Петрич и е заложен в Стратегията за развитие на социалните услуги. Новият „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич“ ще приеме Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ и Дневен център за деца с увреждания „Слънце“. Двата центъра ще бъдат разположени в една сграда, но ще бъдат обособени като самостоятелни и с отделни входове. Сградата на Центъра за рехабилитация и интеграция ще се състои от централна едноетажна част и две двуетажни крила, в които ще бъдат разположени Дневният център за пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ и Дневният център за деца с увреждания „Слънце“. За нуждите на обслужващата зона в централната част на сградата се предвижда изграждането на две зали за: лечебна физкултура, за индивидуална работа, за групова работа, за рехабилитация, кабинет за психолог, кабинет за администрацията, санитарни помещения. На първия етаж в зоната, обособена за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ще бъдат разположени зала за кинезитерапия, зала за лечебна физкултура, дневна зала със зона за хранене, санитарни помещения. На втория етаж на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания се предвиждат сензорна зала, зала за индивидуална работа, зала за трудотерапия, кабинет за психолог, лекарски кабинет, две стаи за почивка. Със свой проект на стойност 95 000 лв. за осигуряване на нужното оборудване участва и Ротари клуб – Петрич. Подкрепата беше дадена в начален стадий на идеята за новия Център, включва се със собствени средства и Община Петрич по същия проект. Отделно Община Петрич ще облагороди също със собствени средства и прилежащото дворно пространството в обекта. Центърът за рехабилитация и интеграция ще бъде изграден в имота на бившето Помощно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Петрич. Този имот беше придобит безвъзмездно от Общината в собственост с цел да се използва именно за изграждането на Център за рехабилитация и интеграция. Със собствени средства Община Петрич събори рушащата се сграда на бившето помощното училище.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене