Емил Войнов: Обвиненията от тримата кандидати за председател на БСП са несъстоятелни

Димитър Данчев: Прекият избор в БСП е пример за демокрация в действие

„Централната комисия за провеждане на избора за председател на БСП проведе заседание, на което приехме решение относно съхранение на бюлетините и изборите книжа от Централната комисия, Общинските и Районните комисии и Секционните избирателни комисии. Приехме и график за предаване на книжата и материалите от Централната комисия на ОКПИ и РКПИ. На заседанието приехме становище по писмо от кандидатите за председател Валери Жаблянов, Георги Тодоров и Красимир Янков, адресирано до нас, в което има обвинения към работата на ЦКПИ“. Това каза Емил Войнов, председател на Централната комисия за провеждане на избора за председател на БСП, на пресконференция в централата на партията.

„Твърди се, че действията на Централната комисия за провеждане на избора недвусмислено са в подкрепата на един кандидат, а именно на доскорошния председател на партията. И още, в хода на издигане на кандидатурите, комисията е изпратила указания до партийните конференции за издигане на само 1 кандидатура“, цитира писмото той. Войнов заяви категорично, че такова указание не е изпращано: „Имаме публично решение номер 3, с което единствено изискваме решението да бъде взимано с мнозинство, както е записано в Устава на БСП. От това, че не сме ограничавали броя на кандидатурите, говори фактът, че имаше 55 кандидати за председател на БСП, предложени от общински и районни структури на партията.”

Относно твърденията, че Комисията по избора е допуснала създаването на инициативни комитети, социалистът разясни, че комисията не дава решение или съгласие за образуване на каквито и да е инициативи, както и че няма получен нито един сигнал срещу тях.

По отношение на обвинението, че не е бил приет финансов бюджет на кампанията, и че „финансирането на дейностите се осъществява по непрозрачен за кандидатите начин, Войнов каза: „Още през месец февруари беше приета план-сметка, предложена от Централната комисия и утвърдена от Изпълнителното бюро на НС, така както е записано в правилата. Работи се по нея, като вече са изразходвани средства за отпечатване на плакати, агитационни материали, изработване на избирателни кутии, бюлетини и другите изборни книжа. Предстои ни да утвърдим бюджетите за всяка общинска и районна организация на партията.“

Председателят на ЦКПИ потвърди, че са провеждани телефонни обаждания до членовете на БСП в рамките на информационна кампания, но само да ги информира за избора на 12 септември, като категорично не са задавани въпроси на социалисти и не е оказван натиск върху тях.

За обвинението, че 10 дни преди избори няма обявени избирателни списъци, Емил Войнов заяви: „Избирателните списъци се съставят от Общинските съвети на БСП и се съхраняват в Общинските и Районните комисии по провеждане на избора. В Централната комисия идват само по електронен път тези списъци, но всеки кандидат може да отиде на място и да се запознае с тях.“ Социалистът припомни, че избирателните списъци са съставени с членски състав към 31 декември 2019 г., както е записано в правилата, приети от Националния съвет на БСП. Той отхвърли твърденията, че ЦКПИ е оказвала натиск върху партийните организации с цел съкращаване на списъците със социалисти, имащи прави на глас, и посочи, че избирателните списъци се съставят от Общинските комисии, респективно от Районните комисии и ЦКПИ няма някакви правомощия по тях.

„Централната комисия счита, че всички обвинения от тримата кандидати за председател, отнасящи се до ЦКПИ, са несъстоятелни“, категоричен е Емил Войнов.

Димитър Данчев: Прекият избор в БСП е пример за демокрация в действие

„За мен прекият избор е кауза за всеки социалист. Той е пример за пряката демокрация в действие и несъмнено влива нова енергия в организационния живот на БСП. Изборът се провежда на основата на Устава на БСП и на Правилник за провеждане на прекия избор. Правилата за избор на председател ограничава възможността на членове на ЦКПИ да участват като кандидати за председател. Неотменно право на всеки социалист обаче е да изразява своята вола и да има предпочитания към един от кандидатите”. Това заяви секретарят на ПГ на „БСП за България” и член на ЦКПИ Димитър Данчев на пресконференцията. Той подчерта, че изразената от него подкрепа за един от кандидатите, при подаването на официалния му отказ до ЦКПИ за участие в надпреварата, е неговата лична воля. По думите му това не е имало за цел да ангажира никой друг и става дума за личния му глас.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене