Административен съд – Благоевград даде ход на делото за избора на ректор на Югозападния университет

Административен съд – Благоевград даде ход на делото по оспорване на Решение по т. 2.2 и т. 4.2 от Протокол от проведено на 27.11.2019г. Общо събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Съдът прие като доказателство преписката от Общото събрание на Югозападния университет за избор на ректор и за избор на Академичен съвет на висшето училище. В съдебното заседание жалбоподателят направи искане за допълване на доказателствата, поради което делото бе отложено.

Следващото заседание по делото е насрочено за 23.юли от 13:30 часа.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене