Догодина избират управители на общинските дружества в Благоевград

Догодина избират управители на търговските общински дружества в Благоевград.

Промени в Наредбата за управление на търговските дружества ще бъдат направени след постановление на МС от 30.04. В Решението се касае, че управителите на публичните дружества могат да бъдат избирани след конкурс и защитена бизнес програма.

Затова юристите на ОбС в Благоевград разработват наредба, която ще бъде гласуване през юли евентуално, след което ще бъдат пуснати процедури по конкурси за избор на управители на всички търговски дружества. Като тези конкурси ще се състоят вероятно през 2021 г.

Това обяви председателят на Съвета – Андон Тодоров.

През юли ще се проведе среща с управителите на дружествата, за да може съветниците да се запознаят с всички проблеми и до избора, дружествата да са укрепени и здрави. Те са общо 9.

Настоящите управители имат право да се кандидатират отново.

Прилагането на бизнес плана е добра предпоставка за работата на дружествата, тъй като се правят ежемесечни отчети и „не се изпада в безтегловност“, каза Тодоров.

От пресконференцията стана ясно и че се възобновява приемният ден за граждани с председателя на ОбС във вторник от 14 до 16 ч. Записванията стават по телефона или в деловодството на ОбС.

На 23.06. от 18 ч. ще се проведе първата среща на ОбС след КОВИД кризата с населението в село Изгрев.

На 12 юни /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември” ще се проведе сесия при следния дневен ред:

1. Предложение № В-00-91/21.02.2020 г. от Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, относно изменение и допълнение на Етичен кодекс на общинския съветник в Общински съвет Благоевград.

Докл. – Андон Тодоров – Председател на ОбС

2. Предложения относно приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2019 година на общинско търговско дружество „Медицински център I – Благоевград” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД, „Център за психично здраве – Благоевград” ЕООД, „Благоевград инвест 2016” ЕООД, „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД, „Пазари” ЕООД, „Биострой” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение по онкология “Свети Мина” ЕООД.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене