ЮЗУ „Неофит Рилски“ за първи път ще проведе онлайн изпит по химия

На 29 май 2020 г. (петък) за първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще проведе онлайн изпит по химия. До момента кандидат-студентите имаха възможност да се явят на изпити по български език, история на България, география на България, математика, биология и английски език. Конкурсните онлайн изпити се провеждат всеки работен петък от 14:00 ч., след подаване на заявка в  електронизираната система за  онлайн регистрация: https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Интересът към онлайн изпитите, които провежда университетът продължава да расте. Най-голям е броят на желаещите да решават тест по български език. До момента заявка са подали над 350 кандидат-студенти. Голяма част от бъдещите студенти ще кандидатстват за желаната специалност и чрез оценки от държавните зрелостни изпити.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обучава студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование. Обучението се провежда в 30 професионални направления, в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др.

Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти в две реновирани общежития и разполага с един студентски стол.

Югозападният университет притежава една от най-модерните спортни бази в България – многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатории по физиотерапии, спортно-възстановителен център, стадиони, открити спортни площадки и др.

Подробна информация за условията за кандидатстване и образователните програми е публикувана на университетския сайт – www.swu.bg.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене