Провеждат се скринингови тестове за COVID-19 в Община Сандански 

В  посока, изпълнение препоръките на Националния оперативен щаб, Община Сандански предприе действия за масово тестване на работещите на първа линия.

В Община Сандански се провеждат скринингови тестове за COVID-19  паралелно в две независими лаборатории. И двете лаборатории се намират в Поликлиниката на гр. Сандански.

В едната лаборатория, на МБАЛ „Югозападна болница”, до този момент са направени 313 скринингови теста за COVID-19, от които 282 отрицателни и 31 с имунен отговор и наличие на антитела в организма.

При направените в референтна лаборатория към Национален център за заразни и паразитни болести в София, всички PCR тестове са отрицателни.

В лаборатория „Св. Иван Рилски” /приземен етаж на Поликлиниката/ са направени 153 скринингови теста за COVID-19, от които всички са отрицателни. Лабораторията ежедневно провежда и изследване на желаещи граждани, след предварителна заявка.

Изследваните групи са медицински лица,  пациенти на МБАЛ „Югозападна болница”, служители от различни общински и държавни структури – административен център в Община Сандански за плащане на местни данъци и такси, доброволци, Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Домашен социален патронаж, „УВЕКС“ ЕООД и „Стройкомтранс“ ЕООД, които имат пряк контакт с населението, учители и граждани.

Тестуването продължава и тази седмица. Предстои да бъдат изследвани служителите на обществения ред – полиция, пожарна и Спешна помощ, като резултатите отново ще бъдат обявени.

Причината за провеждане на масовото тестване са препоръките на Националния оперативен щаб и осигуряване спокойствието на гражданите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене