КРИЗИСНИ МЕРКИ! До 90 дни удължават срока за плащане на наем за общинско жилище в Дупница, няма да се начисляват лихви

Община Дупница допълва пакета от мерки, които ще приложи с цел облекчаване на местния бизнес, както и на гражданите, които са в договорни отношения с общината. В началото на седмицата кметът на общината инж. Методи Чимев обяви, че се коментират и други такива, които в зависимост от обстановката в страната ще бъдат прилагани.

“За всички общински и социални жилища, които са общо 318 и са отдадени под наем на нуждаещи се лица, считано от 01.03.2020 г., спират да текат лихвите за забавено плащане. Удължават се сроковете за плащане на текущ наем до 90 дни. Тези правила ще се прилагат за дължимите суми до 30 дни след отмяна на извънредното положение.

Що се касае до договорите за наем, сключени между общината и земеделски производители, също има конкретни мерки. Това касае 195 местни производители. Няма да бъдат начислявани лихви за забавено плащане на наем или аренда. Обичайно плащанията на земеделците се извършват веднъж годишно до 20 април, като и за тях правилата ще важат отново до 30 дни след отмяна извънредното положение.

По всички останали договори, които общината има с частноправни субекти, също спират да текат лихвите за забавено плащане, освен мерките, които вече сме обявили, а именно освобождаване от наем за определен период. Направихме пълна справка за общия брой търговци, които са в договорни отношения с община Дупница, и общинските дружества – броят им е над 320″, коментира инж. Чимев.

Община Дупница до отмяната на извънредното положение и в рамките на 30 дни след това няма да търси и неустойки за забавяне и предсрочни изисквания.

ИВАН ИВАНОВ

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене