Безопасен интернет за децата

Банско се включи в световната инициатива за безопасен интернет. За 13-ти път в България се отбелязва международния ден, който тази година е под мотото „Заедно за по-добър интернет“.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните представители и Асоциация Родители, която е част от Националния център за безопасен интернет, проведоха десет обучения в община Банско.

Ученици от 7-ми и 9-ти класове на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище, СУ „Неофит Рилски”, ПЛТГ „Никола Вапцаров”, ГТ „Алеко Константинов” и ПГЕЕ – гр. Банско се запознаха с най-честите опасности, които крие за тях Интернет.

„Онлайн тормоз” и „Секстинг” бяха обсъжданите проблеми. Учениците се включиха с интерес в дискусиите и решаването на конкретни казуси. Целта на обучението е подрастващите да разберат как да се предпазват от опасностите в нета, както и към кого да се обърнат, ако са станали жертва. Беше организирана и среща с родители. Всички получиха материали по темите и контакти на Националния център за безопасен интернет.

Скоро предстои инициатива на МКБППМН, свързана с друг много сериозен проблем сред подрастващите – употребата на наркотични вещества. На 9-ти март в големия салон на Читалище „Никола Вапцаров” ще бъде прожектиран филма „Доза щастие”. Това е една история, дошла от истинския, реален живот, който се случва и днес. История за зависимостта, която ни очаква зад ъгъла и с усмивка ни обещава поредната доза щастие. Тази история за пътя, по който не бива да поемаме, ще бъде представена на учениците от 8-12 клас.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене