583 физически и юридически лица от община Гоце Делчев с декларации искат освобождаване от такса смет

Общински съвет  гр. Гоце Делчев на утрешното си заседание ще гласува освобождаването от такса сметосъбиране и сметоизване на физически и юридидически лица от общината , подали заявления , че през  настоящата 2020 година декларираните от тях обекти няма да бъдат ползвани .  Списъкът на  подалите физически лица заявления  за освобождаване от данък  „смет“ за неползвани през настоящата година   апартаменти, къщи , земи, заведения, магазини и др. в община Гоце Делчев е  432 –ма собственици .

Значително по – малък е списъкът на юридическите лица на територията на община Гоце Делчев които също са поискали  обектите им да бъдат освободени  от такса  събиране и  извозване на битови отпадъци , или така наречената такса „ смет“ .Подалите  заявления  са 151 – фирми , предприятия и др.

Предложението на кмета Владимир Москов  за процедурата е на основание на  чл.18,ал.1 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране ,имотите или обектите в тях ,които няма да се използват през цялата година и собствениците им са подали декларация по образец за това обстоятелство в Общинската администрация .

Срокът за подаване на въпросните декларации е до 31 декември  на предходната година и има валидност  1 година .

Според Наредбата през  текущата година  на обектите освободени  от такса битови отпадъци се правят  проверки по ИТН номер /клиентски номер/на електромер и евентуално при отчитане на ток в освободения обект или имот такса смет се връща в пълен размер .

Обектите на физическите лица  подлежащи на  освобождаване от таксата за услугата за събиране и транспортиране на битви отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране става само когато те същите имат сключен договор с фирма за извозване на отпадъците  и следователно тази услуга не  им се предоставя от общината .

Освобождаването на физически  лица  от такса „събиране и  транспортиране  на битови отпадъци с жилищни или не жилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев става единствено ако въпросните не се ползват  през 2020 г.

Проверките  предвидени в Наредбата през текущата година на подадената декларация важат с пълна сила  и за  физическите лица, като декларираните за неизползвани имоти  ще бъдат проверяване по ИТН номер / клиентски номер / на електромер  и при отчитане на консумация на ток в освободения обект , таксата за смет ще се връща  в пълен размер.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене