Скандално! Екс кметът на Плетена силно човек на Цветан Цветанов ще добива камъни в пояса за питейно – битово водоснабдяване на селото! Кой му разреши?

Скандалният бивш кмет на сатовчанското с. Плетена Румен Арнаудов започва да бере плодовете на апетитната концесия, която получи преди 8 г. за добив на гнайс от находище “Ерковище”, в землището на родното му село. Едва тази година той задейства процедурата по издаване на разрешително от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” да започне строителство на открит рудник в участък Вриза от същото находище.

Общата площ, която Арнаудов има по концесионен договор, е 213 850 кв.м, но междувременно той решил да изключи от нея 13 имота и ще дълбае върху 141 585 кв.м. Тиклите ще бъдат добивани чрез компресор, багер, булдозер и бордови автомобили и самосвали, откритият рудник ще е издълбан стъпаловидно с височина на стъпалото от 5 метра и след изваждането им плочите ще бъдат карани в базата на бизнесмена в местността Долни Банян за допълнителна обработка. Арнаудов планира годишно да вади поне 1500 куб.м полезно изкопаемо, отговарящи на 39 000 кв.м плочи.

Част от участък Вриза попада в пояса за питейно-битово водоснабдяване на с. Плетена, но според екоекспертите това не е проблем и Арнаудов може да започне добива. Съгласно концесионния си договор, който получи от кабинета „Борисов 1”, докато беше селски кмет от ГЕРБ, Р. Арнаудов има право да добива гнайси до 2047 година.

Припомняме, че официално тиклите ще бъдат добивани от съпругата на бившия кмет, на която той прехвърли фирмата си ЕТ „Румен Арнаудов-Айтен Арнаудова“ още като стана за пръв път кмет на селото. Фирмата е декларирала, че за 35-годишния срок на концесията ще инвестира 155 000 лева и ще плати като концесионна такса 743 000 лева.

Румен Арнаудов се смяташе за доста близък на бившия вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който лично дойде в селцето, за да му даде рамо при кандидатирането му за кмет. Арнаудов беше и член на общинското ръководство на ГЕРБ в Сатовча. Още тогава Комисията по досиетата обяви, че той е бил вербуван за сътрудник на бившата Държавна сигурност и е работил за службите под псевдонима Ленко.

През 2011 г. бе взривен багер на семейната фирма на Арнаудов, а Комисията за конфликт на интереси започна разследване срещу Арнаудов заради концесията, получена от съпругата му, докато мъжът й е кмет. Оказа се, че конфликт няма, но малко по-късно се разбра и защо – изречението „Румен Арнаудов – да се оправи” бе открито в прословутото тефтерче на тогавашния шеф на комисията Филип Златанов.

През годините срещу Р. Арнаудов се появиха много сигнали за незаконен добив на скалнооблицовъчни материали в Плетена и Долен, незаконна сеч и др., но до момента нищо не е доказано.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене