Конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите 2019 – 2020 учебна година

„Моят любим национален герой”

1– 4 клас (включително предучилищни групи):

– разказ;
– есе;
– стихотворение;
– рисунка;
– постер;
– мултимедийна презентация.

Изисквания:
– относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
– относно стихотворението – няма ограничения в обема;
– относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
– относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
– относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
– всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

“Човекът – свободен и независим”

5 – 7 клас:

– разказ;
– есе;
– стихотворение;
– рисунка;
– постер;
– мултимедийна презентация.
8 – 12 клас:

– разказ;
– есе;
– стихотворение;
– рисунка;
– постер;
– мултимедийна презентация.
Пояснение:
В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:
– относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора;
– относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
– относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
– относно стихотворението – няма ограничения в обема;
– относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;
– всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 31.03.2020 г., в офиса на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, Община Благоевград, стая 516.

Телефон за връзка с нас: 073/ 83-07-11.
Сайтове на ОбСНВ Благоевград – www.neumirai.org и www.marihuana.bg.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене