Кметът Димитър Бръчков: Подготвяме възражение срещу изграждането на крематориум в община Петрич

Две уточнения по темата за изграждането на крематориум от фирмата „Евиян 1“ ООД прави общинското ръководство на Петрич – първо, че става въпрос за инвестиционно намерение на частен възложител и второ, че още при получаването на писмото от РИОСВ за получено при тях уведомление, кметът Димитър Бръчков е изразил становище против реализацията на подобен проект.

„Ще изпълним всички необходими действия за прекратяване на тази процедура. Това е разпореждането на кмета“, посочи днес зам. кмета по „ТСУ и С“ инж. Минка Салагьорова. Тя уточни, че задължително всички инвестиционни намерения на най-ранен етап се обявяват пред РИОСВ-Благоевград и в момента инспекцията е открила процедура за преценяване необходимостта от ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/, а Община Петрич е задължена да публикува на интернет страницата си това инвестиционно намерение. „Това е процедура, която е независима от Общината и се води в РИОСВ.

Няма допускане от Общински съвет за проектиране на Подробен устройствен план и не са издавани никакви разрешителни документи от Община Петрич“, каза също по темата Минка Салагьорова.

Заместник-кметът поясни още, че инвестиционното  намерение за изграждането на крематориум категорично противоречи на предвижданията на предварителния проект на Община Петрич за Общ устройствен план. Минка Салагьорова призова този въпрос да не бъде политизиран, защото в настоящия момент е необходимо единство на действията.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене