Пореден провал! Няма избран председател на ОБС – Благоевград!

Брой пликове 41 – недействителни 13 , за Любен Милев – 15, Светлозар Балабанов – 13 човека! Няма избран председател на ОБС – Благоевград! Очаквайте подробности….

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене