От 5 до 20 лева повече такса смет и данък сгради за дупничани догодина

Между 5 лв. и 20 лв. ще бъде увеличението на такса битови отпадъци в община Дупница, а увеличението е в зависимост от зоната, в която се намира жилището. Това обясниха на пресконференция днес кметът на община Дупница инж. Методи Чимев и зам.-кметът Олга Китанова. Те казаха още, че в рамките на един месец гражданите могат да дават мнения относно предложението за увеличение на данък сгради и такса смет.

„Отваряме темата и даваме възможност на всеки да каже какво мисли по въпроса. Ние с това предложение задаваме визия, имайки предвид че основна приходна част са именно от местните данъци“, коментира Чимев. Той допълни, че таксата за битов отпадък е целеви приходи и отива само и единствено за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване.

„Не сме застанали твърдо и непреклонно зад тези проценти като Матросов на амбразурата. Т.е. има 30 дни за коментари, за анализи, за мнения от гражданите – дали на официалния мейл, дали чрез писменни становища в деловодството… Има и разговори с общинските съветници, за да се прецени дали ще бъде коригирано това предложение и с колко или изобщо дали ще го има. Аз не бягам от отговорност, а напротив. Отваряме темата. Имахме три варианта, по които коментирахме, така че окончателно решение тепърва ще се взема“, каза градоначалникът.

„Погледнато реално 80% изглежда страшно, а в реално финансово изражение е между 5 и 20 лева за година. Последната промяна е правена 2008 година, и от оттогава не са правени промени. А за тези вече 12 години знаем, че цените на всичко скочи“, допълни Китанова. „Като гражданин бих реагирал също с недоволство. Разбираемо е, особено като чуеш 80% увеличение. Но трябва да си дадем сметка, че най-често задаваният въпрос е „Кога ще се направи“, визирам най-големият проблем инфраструктурата“, допълни инж.Чимев. „Административните такси не се предвижда да се увеличават. Последното нещо, което иска един кмет е да вдига данъци и такси, а по-добре е да намалява, ако може. Но ако не вдига данъците, ще е малко добър кмет, но упреците впоследствие за ненаправеното ще са в пъти повече. В крайна сметка това е като бюджета на една семейство. В зависимост от приходите, си преценяваш и разходите. Така, че пак казвам – темата е открита, коментарите и обсъжданията също, а крайното решение ще бъде взето след месец“, каза още инж. Чимев.

Към момента приходите от такса битови отпадъци за 2019 година са в размер на 1 783 009 лв, което не покрива извършените разходи заложени в годишната план сметка, а именно сумата от 2 481 336 лв, което формира ежегоден недостиг от 698 327 лв., който се финансира от местни дейности. През новата година, този разход ще бъде увеличен заради липсата на депо за третиране на неопасни отпадъци.

Предложението пък е данък сгради да скочи от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на 2,50. На годишна база това е еднократно увеличение между 5 и 20 лева Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 600 000 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене