Семинар на тема „Прилики между римските мостове на р.Бистрица, Сатовча и река Тибър, Рим“проведе с деветокласници  от училището в Сатовча старши учител Райка Славчева

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа  Райка Славчева – старши учител по френски език, проведе обучителен семинар с учениците от 9 – „б“ клас на тема „Прилики между римските мостове на р.Бистрица, Сатовча и река Тибър, Рим“.

Учителят започна с встъпителни думи за римските мостове в Сатовча и Рим и определи правилата за протичане на семинара.

Учениците предварително бяха подготвили информация за мостовете, строени по време на Римската империя от лекцията, изнесена им  преди седмица  от местния краевед  Кирил Караколев в музейната сбирка темата на която бе „Мост между миналото и бъдещето“.

След изслушването им, започна дискусия, изразяване на собствени позиции, размяна на мнения, отговори на поставени въпроси.

Семинарът продължи с работа по групи, като на всяка група бе поставена задача – да се намерят местата на римските мостове върху картите на Сатовча и Рим и да се направи сравнителен анализ и обобщение – „Кои са приликите?“

В края на семинара, учениците стигнаха до  изводите: „Мостовете на р. Бистрица и р. Тибър са сходни – те са дъгообразни, хоризонтални, гъвкави и ефирни. Те са паметници на културата, които са оцелели най-дълго и които са с голямо историческо значение“.

Семинарът, като форма на обучение, разви креативното мислене на учениците. Подготвяйки се за него, те научават допълнителна информация. Приложиха се мисловни операции като анализ, синтез, абстрахиране, конкретизиране, обобщение, сравнение. Разви се вниманието, широтата на мисленето, дълбочината на възгледите, умението да се определи личното мнение и др.

Участниците в семинара показаха нова компетентност, самостоятелност, амбиция и любознателност. В качеството си на лектор  и педагог, г-жа Райка Славчева благодари на участниците н семинара за проявеният интерес към темата и положените усилия .

Информацията  предостави на Топ Преса   г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и Координатор на Проекта.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене