СКАНДАЛ! Докога фирма „Бистрица“ ще трови Струма?

Акт по Закона за водите отнесе производствена база на „Бистрица“ ЕООД – Благоевград. Сигнал, постъпил чрез тел. 112 за замърсяване на водите на река Струма, в района на Покровнишки мост до гр. Благоевград, изстреля екоинспекторите. Извършена е незабавна проверка съвместно с Басейнова дирекция – Благоевград.

Установен е източникът на замърсяване на река Струма в района на Покровнишки мост – заустване от производствена база на „Бистрица“ ЕООД, след утаителя. Взета е водна проба от отпадъчни води от пункта за мониторинг, след изхода на утаителя на трошачно-миячно-сортировъчната инсталация, за изпитване и установяване на степента на замърсяване на водите.

След извършване на емисионния контрол е установено неспазване по показателя неразтворени вещества. В резултат на дружеството е съставен акт за установено нарушение по Закона за водите.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене