МБАЛ Разлог вече се отоплява с природен газ

Газификацията на МБАЛ е практично решение за спестяване на средства за отопление.

Реализацията на проекта е част от дългосрочна програма за подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради. По този начин се постига устойчив модел на управление на енергийната ефективност и прилагане на гъвкави финансови механизми в общината.

Природният газ е модерният „зелен избор“, който предотвратява отделяне на вредните вещества в атмосферата.

Това е една от стъпките за опазване на околната среда.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене