България и Македония ще изграждат нов граничен пункт

Един от основните приоритети на България е изграждането на транспортен коридор №8, който трябва да свърже нашата страна с Македония и Албания. Въпреки неговото геостратегическо значение почти липсват практически действия, които да доведат до неговото успешно реализиране. Сходна е и ситуацията с другата транспортна инфраструктура по границата ни с Македония.

Пример за липсата на нормални комуникации е контролно-пропускателният пункт „Клепало“ край Берово-Струмяни, който България се опитва да изгради вече 20 години. Инфраструктурата от македонска страна е готова, а от българска построеното през 1999 г. седи и ръждясва. Сега с европейски пари по програмата за трансгранично сътрудничество този проект може да се реализира и така да се улеснят контактите от двете страни на границата.
Поне такава е заявката на Съвместната работна група за разработване на ИНТЕРРЕГ програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2021 – 2027 г. Нейното първо заседание се проведе Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То бе председателствано от зам.-министър Деница Николова, а от македонска страна съпредседател бе Димитър Ванчов от Министерството на местното самоуправление.

Зам.-министър Николова посочи, че изграждането и развитието на транспортната свързаност между двете държави е изведено като основен приоритет, който ще подобри в най-висока степен социално-икономическите характеристики на граничните зони и ще покрие приоритетите на ЕК по отношение на развитието на регионите. С финансиране по програмата се предвижда или изграждането на граничния пункт „Клепало“, при Струмяни, или разширението на граничния пункт „Логодаж“ между Станке Лисичково и Делчево. Коя мярка ще бъде подкрепена ще стане ясно от социално-икономическия анализ, който се изготвя в момента. „Политиката ни за развитие на двустранното сътрудничество е насочена към проекти, допринасящи най-много за икономическо развитие и потенциала в трансграничните територии“, коментира Деница Николова.

Експерти и бизнес призовават за политическа воля, за де се случи бленувания почти 20 години граничен пункт между Струмяни и Берово. За това, че изграждането на този пункт ще доведе до положителна промяна говори случващото се от другата страна на границата в Македония. През последните 5 години хората там вече берат плодовете на пътя от Берово до тяхното КПП. Провеждат много фестивали, които събират само за 2 дни по над 50 000 посетителя, развива се туризма – изградени са много хотели и вили. /БГНЕС

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене