Райка Славчева направи съвършено презентиране на проект “ Мултикултурно образувание “ програма Еразъм пред деветокласниците от СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-САТОВЧА

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на СНЦ Алианс Франсез – Благоевград, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и Координатор, представи Проекта пред учениците от 9-б клас.

Чрез мултимедийна презентация, учителят запозна учениците с целите и дейностите по проекта и създаде социален климат за адекватна комуникация.

Представена бе идеята за мултикултурно образование и мултикултурно общество в нашето съвремие; понятията мултикултурност и интеркултурност, мултикултурното образование като основа за предоставяне на равностойно участие и възможности в образованието; разпознаване на културното многообразие и формиране на уважение към различността; формиране на способности и умения у всеки ученик да осъзнава себе си спрямо другия, както и да приеме културното различие в заобикалящата го среда, да се чувства гражданин на света.

Учениците бяха запознати и с резултатите от проведения курс в Париж – дидактически материали, мисловни карти, брошурки, материали от посетените музеи и обекти, както и с предстоящите дейности, свързани с проекта.

На финала, г-жа  Славчева подари на всички ученици по един ключодържател с Айфеловата кула – символът на Париж.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене