С грижа за хората! ВиК Благоевград прилага модерни методи за да намали кражбите и разхищението на вода

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград започва прилагането на най-модерни методи и технологични иновации в борбата с нелегалните присъединявания към ВиК мрежата и с кражбите на вода от страна на некоректни потребители.

„Намаляването на загубите по водопроводната мрежа е един от основните приоритети на дружеството през последните години. Стремежът ни е да пресечем нелегалните практики, които водят до влошаване на качеството на услугата и ощетяват коректните потребители“, казва управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград инж. Росица Димитрова.

Отскоро дружеството притежава собствен дрон, чрез който ще има възможност да наблюдава и заснема от въздуха дали се ползва нерегламентирано вода и състоянието на съоръженията по мрежата. „Например, ако установим, че в даден имот има басейн, или пък се напоява земеделска продукция, или ползваната вода е за нужди, различни от питейно-битовите, а фактурираното му потребление е само няколко кубика и същевременно няма регистриран друг водоизточник, ще пристъпим към проверка на абоната на място“, допълва инж. Димитрова.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград разполага и със специални мобилни камери за видеодиагностика и инспекция на тръби и канали. Тези специализирани уреди са изключително полезни не само за установяването на повреди и запушвания, но и за засичането на нелегални отклонения по мрежата. Нелегалните „байпаси“ могат да бъдат откривани изключително успешно на разстояние до 40 м от границите на имота, каквато е дължината на кабела на камерата.

„Надяваме се да се приеме закон, в който кражбата на вода да се третира като престъпление“, категорични са от дружеството, което е отговорно за водоснабдяването на над 200 000 абонати от Благоевградска област.

От компанията се борят и с един постоянен проблем, който става особено остър през летните месеци с настъпването на засушаването – използването на питейна вода за непитейни нужди. Традиционно през лятото общинските кметове издават изрична заповед, забраняваща използването на питейна вода за поливане на зелени площи, цветни и зеленчукови градини, измиване на тротоарни настилки, дворове, моторни превозни средства, балкони и др., но тя невинаги се спазва.

„Практиката в други страни показва, че хората не си позволяват да използват питейна вода за различни от питейно-битови нужди. За целите на напояването в селското стопанство съществуват отделни системи, организация по напояването и т.н. Хората отдавна са осъзнали, че водата е безценна, затова трябва да използват разумно всяка капка“, посочва още инж. Димитрова.

Паралелно с мерките за намаляване на търговските загуби, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи и за намаляване на физическите загуби. Проблемът е, че Благоевградска област не прави изключение от общата ситуация в страната и  загубите по ВиК мрежата достигат близо 60% заради остарялата инфраструктура, резултат от която са течовете и честите аварии.

Една от иновативните мерки, приложена вече на редица места по ВиК мрежата в областта, е монтирането на регулатори на налягането. „Регулирането на налягането е мярка, инвестициите в която се възстановяват много бързо чрез получените ползи, предимно от намаляването на загубите на вода и броя на авариите“, категорични са експертите.

През 2015 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград реализира проект в кв. „Струмско“, Благоевград, който осигури икономия от близо 30 литра на секунда пречистена вода. Това се получи чрез намаляване на загубите от водопроводната мрежа, от една страна, и от друга – предотвратяване на преливането на пречистена вода през водоизточника „Деански ливади“. Същевременно с това намаляха с 50% и авариите.

Във високата зона на Разлог също бе монтиран регулатор, в резултат на което средният разход на вода бе намален от 1600 на 800 куб. метра на ден. Подобен проект бе реализиран и в Симитли, като ефектът е също близо наполовина намаляване на загубите на вода и авариите.

„През последните няколко месеца продължаваме успешно да монтираме такива регулатори и в други населени места, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Инвестираме поетапно, но нека потребителите ни са наясно, че цялата ни инвестиционна програма за 2019 г. е в размер на 1,9 млн. лева, а за цялостната подмяна на ВиК мрежата в областта са необходими 900 млн. лева. Разбира се, друга би била ситуацията, ако имахме възможността да се възползваме от европейско финансиране.  Към момента 7 от общо 14-те консолидирани области с единни ВиК оператори вече подписаха договори за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)  2014-2020 г. и ще могат да ползват суми от порядъка на десетки и стотици милиони за изграждане на ВиК инфраструктурата си. За съжаление ВиК – Благоевград не е сред тях и няма да може да осигури подобни ползи за потребителите, тъй като продължава да бъде недопустим кандидат за финансиране по ОПОС заради незавършената консолидация на ВиК асоциацията“, допълни инж. Димитрова./Струма/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене